Фокус – мокус и проблемът с обществените поръчки се смали!

Фокус – мокус …и проблемът с опорочените обществените поръчки се смали. Сметната палата обяви в понеделник, че се наблюдава тенденция за  понижаване броя на опорочените процедури от страна на общините, защото контролът на държавата силно се е повишил. Това вече го чухме и от министър Томислав Дончев, който отговаря за управлението на еврофондовете.  Безспорно, новината  е  положителна, обнадеждаваща и оптимистична.
Проблемът е, че цифрите не я потвърждават. В доклада пише друго, ако човек се зачете. Така например се вижда, че през 2011 г. са направени 42 одитни доклада на общини срещу 108 за миналата година.
От тези 42 одита в 37 от тях се откриват нарушения. Това прави 85,71% опорочени процедури! Може да се изчисли с калкулатора.
Всъщност институциите формално са прави. За 2010 г. нарушенията при обществените поръчки на общините са били 93, 1%. Т. е вървим на добре. Но и това не съвсем така, защото ако сравним данните за 2009 г. излиза, че не сме добре. Тогава са установени 71,93% нарушения.
Излиза, че от една страна е добре да имаш 85% опорочени процедури, а от друга – не е съвсем добре. Въпрос на числа.
На всичкото отгоре не намаляват и установените нарушения от страна на Агенцията за държавна финансова инспекция. За 2011 г. те са 655 въз основа на доклади на Сметната палата от предходни години. А четири са дадени на прокурор – Созопол, Несебър, Монтана и Дългопол.  За 2010 година са издадени 186 акта за установяване на административни нарушения.
Изглежда, номерът да смалиш един проблем е да накараш тези, които те гледат и слушат да имат вяра в това, което говориш. И да не се интересуват от цифрите. Все пак те са само суха статистика.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.