“Фервекс” вече е блокиран и в България

Изпълнителната агенция по лекарства днес след обяд е блокирала продажбите на наличните партиди от лекарствения продукт "Фервекс" – гранули за перорален разтвор за възрастни малина" и на "Фервекс" – гранули за перорален разтвор за възрастни и деца".

Пресслужбата на Министерството на здравеопазването обяви, че блокирането е заради получени сигнали за открито нетипично замърсяване на някои партиди от лекарствения продукт.

Информацията за замърсяването е подадена от Френската агенция за сигурност на лекарствата и здравните продукти чрез Международната система за бързо уведомяване (Rapid Alert), кактои от фирмата-производител.

Прави впечатление, че МЗ реагира едва днес, докато съобщението чрез Rapid Alert е подадено в началото на седмицата, а френски и румънски медии информират за изтеглянето на „Фервекс” вече два дни.

Сега Агенцията по лекарствата съобщава, че при рутинни тестове на определени партиди преди пускането им на пазара е констатирано наличие на микроорганизма Ентерококус фециум (Enterococcus faecium). Уточнява се, че въпросните партиди не са влизали в продажба в мрежата. От Агенцията са издадени заповеди за блокиране на наличностите на лекарствения продукт в България. В рамките на 24 часа притежателят на разрешението за употреба е блокирал всички количества от търговците на едро, аптеките и дрогериите, твърдят от здравното министерство.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.