ДКЕВР предлага 5% по-евтин ток

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране предлага намаляване на цените на тока средно с около 5%. Предложението е публикувано на страницата на комисията. Намалението на цената на дневната електроенергия, доставяна от „ЧЕЗ Електро България” АД за битови клиенти, е с 4.40% по-ниска, а нощната – с 6.02%. При „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД изменението е от 4.12% – дневната, и 6.82% – нощната електроенергия. „Енерго-Про Продажби” АД намалява цената през деня и нощта съответно с 4.50% и 3.43%.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.