Директорът на АЕЦ “Козлодуй” Валентин Николов е уволнен

В резултат на направената проверка в АЕЦ "Козлодуй" ще бъде сменен изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Валентин Николов, като ще бъде проведен конкурс за нов изпълнителен директор, съобщи на пресконференция министърът на икономиката, енергетиката и турзима Асен Василев, цитиран от БГНЕС.

Констатациите в резултат на направената проверка в атомната централа са изключително сериозни, коментира министър Василев. По думите му, проблемите в централата са системни и не са свързани с определени личности, но определени личности трябва да влязат в централата, за да решат проблемите.

Проверката в АЕЦ "Козлодуй" е на Инспектората на Министерски съвет и обхваща случващото се в централата през 2011 -2012 година. Проверката е възложена съгласно писмо на министъра на енергетиката в началото на януари тази година.

Сред най-тежките нарушения са договори за изпълнение на обществени поръчки, които са подписвани от други служители на централата, а не от изпълнителния директор. Констатирани са случаи, при които стойността на сключения договор значително надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка. В доклада е описан и случай, при който печели кандидат, предложил три пъти по-висока цена от останалите кандидати при възложен критерии "най-ниска цена". Има и случаи, при които стойностите на сключените договори надвишават средствата, заложени в работната програма на АЕЦ "Козлодуй" за 2012, нещо, което показва не добро планиране.

Допускано е разделяне на обществени поръчки с цел заобикаляне на прилагането на закона. По време на провеждането на обществените поръчки са назначавани нови членове в комисиите, които да разгледат, оценят подадените оферти. В нарушение на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки не е изпълнявано винаги задължението да се събират по три оферти. Като трайна тенденция се очертава системното неразплащане от страна на НЕК на доставената от АЕЦ "Козлодуй" електрическа енергия за задоволяване на регулирания пазар, въпреки изготвянето на три споразумения за разсрочване на плащанията, задълженията на НЕК продължават да нарастват, констатират още от Инспектората.

Извлечение от доклада е изпратено и до АДФИ (за извършване на проверка във връзка с констатираните нарушения относно провеждането на обществените поръчки, относно достоверността на съставените финансови отчети и относно движението на активите и стоково-материалните ценности в складовите бази и относно икономическата изгода от продажбата на неизползвано ядрено гориво от първите четири блока на централата) , БЕХ (за предприемане на съответни действия) и до Главната инспекция по труда (за извършване на проверка относно констатираните нарушения в дружеството по прилагане на трудовото законодателство).

Ще бъдат направени 23 персонални промени в 11 дружества под "шапката" на МИЕТ, обяви още министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Причината за промените е, че не е спазена насоката, дадена от министерството – първо да се търсят резерви в системата, а след това се правят искания за по-високи цени на енергията, обясни министърът. Дружествата със сменено ръководство ще са не само енергийни. Министърът не назова конкретни имена, но посочи, че ще бъдат сменени управленските бордове, които от своя страна ще изберат нови изпълнителни директори на дружествата.

От Движението за граждански контрол предложиха днес и да се създаде Обществен Надзорен съвет към ДКЕВР. Ангел Славчев, Янко Петров и Дончо Дудев от движението са предложили на енергийния министър Асен Василев да свика работна група от юристи, енергийни експерти и граждани, които да създадат рамка за създаване на Обществен Надзорен съвет към държавния енергиен регулатор. Тяхната идея е този надзорен съвет да има право да налага вето върху взетите решения от ДКЕВР.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.