България

НФСГ прилага зелените идеи в образователния процес

15 ученици от 10. и 11. клас от Националната финансова -стопанска гимназия (НФСГ) заедно с двама преподаватели участваха в стажантски програми в областта на бизнес администрацията и маркетинга в Севиля, където в реална работна среда […]