Литературен клуб

Три стихотворения от Татяна Явашева

Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето – пише в Акосиаста. Време за раждане и време за умиране; Време за раждане и време за изкореняване на насаденото; Време за убиване […]