Литературен клуб

Момичето от Цюрих

От Весо Портарски Беше един от онези летни дни, които превръщаха Цюрих в едно отнай-яките места на планетата.  На площа около Цюрихското езеро имаше много хора. Дечица играеха безгрижно на огромната зелена поляна пред Китайската […]