Коментари

Детските надбавки за всички са популизъм

Честите спекулации за „несправедливостта“ едни деца да получава т.нар. детски надбавки, а други не, достигнаха до правителството, пише в анализ Зарница Славова от ИПИ. Дали заради демографска, пандемична или икономическа криза, дали предизборно или пък […]

България

НОИ: Има рискове за пенсиите

Приходите от осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване може да не са достатъчни, за да покрият разходите за пенсии, обезщетения и помощи. Има редица фактори, които увеличават вероятността от такава опасност. Това предупреждават експертите на […]