Слово светлина

Какво става на земята след Възкресението?

В Държавна агенция “Архиви” на РБългария се съхранява интересно пророческо слово за това какво се случва със земята след времето на Страшния съд. Под номер 1320 любознателните могат да открият бележници, в които се разкриват […]