Слово светлина

Слово светлина за озарение: С Кирил и Методий Бог посети реално България

“Чрез Кирила и Методия се даде азбуката на славянските народи, за да се чете Словото на роден език, чрез Паисий Хилендарски се връчи Историята, пробуждаща духа на народа за национална и духовна свобода. Левски бе […]