България

Законови промени ограничават злоупотребите със социални помощи

Законови промени предвиждат да ограничат злоупотребите с някои видове социални помощи. Една от тях е, че част от помощите ще се дават в натура, така че те да стигат директно до децата. „Промените в закона […]