Коментари

В България тече процес на подмяна на населението

Страната ни ще се сблъска с недостиг на учители на прага на новата учебна година. В края на август, само две седмици преди 15 семптември, синдикатите в образованието изнесоха данни, според които 10% от преподавателите […]

Обществени консултации

Данъци в подкрепа на раждаемостта

Данъците могат, а може би дори трябва, да бъдат чудесен инструмент за регулиране на най-различни обществени отношения. С тях могат да се регулират отношенията по производство на блага, тези по потреблението на стоки и услуги, […]

България

Статистиката на ЦРУ ни нарежда сред изчезващите страни

С показател 14,3 на хиляда души България е на шесто място по смъртност в света. Колкото и невероятно да звучи, с по-ниска смъртност са Афганистан: (14,12), Централна Африка (14,11) и дори Сомалия (13,91).Данните са от […]