България

МВР поръчало без търг продукти за бежанците на чужда търговска верига

. Браншът е озадачен, как без обществена поръчка, се дава договор на небългарска търговска верига, за 1 милион лева, за сметка на бюджета на Министерството на вътрешните работи, за доставяне на хранителни продукти за бежанците. […]