Ракурс

Великото преселение на народите

Малко преди да почине един от моите учители, проф. Александър Фол, написа една студия за значението на думите, използвани в публичното пространство – в древността и в съвремието. Той изясни, че както политическите дейци, така […]