Подпомагат назначаването на работа на възрастни работници

За да се справи с проблемите, породени от все по-застаряващото население правителството подготвя стратегия за активен живот на възрастните хора

Прочетете повече

Промени в политиките за културното наследство

Функционален анализ на политиките за културното наследство, извършен от обединение „Ню Ай“ – „Сиела Норма“ с възложител дирекция „Модернизация на

Прочетете повече

Как постъпват гръцките националисти за разлика от българските

Атина, 13 януари, Партия „Независими гърци“ излиза от състава на гръцкото правителства. Това обяви лидерът на партията, министърът на националната

Прочетете повече

Транспортната комисия в ЕП отхвърли предложенията ни по пакет Мобилност

Свързани публикации ЕСПЧ, ОССЕ, ПЕС и БХК. В катуна… Европейските публични администрации ще инвестират … Европарламентът прие резолюция за опасността

Прочетете повече