Слово светлина

Как да живеем в пролет

В периода 1947-1982 г. една силно вярваща жена приема откровения за България, за развоя на спасителния план за човечеството и последното време. Това слово е сътствано с чудеса на изцеление, на които стават свидетели десетки […]

България

Агенцията по заетостта пусна указания как да се регистрират безработните

От Агенцията по заетостта пуснаха подробна информация за начините за регистрация в условията на извънредно положение. До този момент такава информация на сайта на институцията липсваше, което объркваше хората. Онлайн регистрацията става по няколко начина […]

Литературен клуб

Нови стихове от Спаска Гацева

Изписана Все съм крива, че съм жива.Този път – без мене.Устните ми са красиви.А в душата – семе. Да посея сто редицистихове. И още.Но с изплезени езицивещичките нощем чакаха да се обеся,мъртво-сива.И във моя чест […]

България

Само депутатите, премиерът и министрите ще даряват заплатите си

Депутатите от управляващото мнозинство внасят промени в решението си депутати, министри, шефове на агенции и политически кабинети да си даряват задължително заплатите на министреството на здравеопазванео за периода 1 април 13 май. Новото предложение е […]

Администрация 2.0

Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите

Методологията за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите представя методите за обратна връзка, чрез които централната и териториалната администрация събира информация от потребителите относно тяхната удовлетвореност от дейността на институциите, с фокус върху осъществяваното […]

Администрация 2.0

Ръководство за разработване на Харта на клиента

Ръководството за разработване на Харта на клиента определя съдържанието на хартата, основните акценти в нея, предварителната подготовка и процес на изработване на хартата, работата със заинтересованите страни и собствените стандарти за административно обслужване. Съдържанието на […]

Администрация 2.0

Пуснаха портал с информация за коронавируса

Порталът с полезна информация за разпространението на коронавируса и разпоредбите, които гражданите трябва да спазват, е достъпен на интернет адрес www.coronavirus.bg. Той е разработен от държавната компания “Информационно обслужване”, съобщи директорът на дирекция на “Модернизиране на […]

Администрация 2.0

Методология за провеждане на функционален анализ и Наръчник за прилагане на методологията

Методологията за провеждане на функционален анализ и Наръчникът за прилагане на методологията са разработени по проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро […]

Администрация 2.0

Методология за провеждане на наблюдение по метода „Таен клиент“

Методологията е разработена от Института по публична администрация през 2016 г. и актуализирана през 2019 г. по проект „По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка […]

Обществени консултации

Наръчник за гражданско участие

Основна цел на този Наръчник е да ориентира и подпомогне гражданите и техните организации в диалога им с публичните власти. Предназначен е за национални и местни граждански организации, но може да бъде от полза и […]