Зрелостниците държат матура по български език

Заточеници” на Пейо Яворов е темата, по която ще пишат зрелостниците на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Той ще продължи четири часа. Тестът е генериран рано тази сутрин чрез компютър от 11 милиона възможни комбинации, а втората част за създаване на текст – от 30 генерирани теми. Матурата ще се проведе в 653 училища и до нея са допуснати 62121 зрелостници, а до втори държавен зрелостен изпит – 63960 зрелостници.

От 10.00 ч. ще се проведе и национално външно оценяване по български език и литература в края на VІІ клас. Национално външно оценяване в VІІ клас се организира в 1822 училища от системата на народната просвета. Учениците полагат външното оценяване в училището, в което се осъществява обучението им, като се разпределят по зали на случаен принцип в рамките на училището. За участие в национално външно оценяване не е необходимо предварително заявяване на желание от страна на учениците, тъй като всички седмокласници подлежат на такова.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.