Златанова: Съдебната реформа трябва да е национален приоритет

Вицепремиерът и министър на правосъдието в оставка Зинаида Златанова призова основните политически сили да се обединят около декларация за съгласие по основните насоки на съдебната реформа за следващите 7 години.

„Бих препоръчала в следващия парламент управляващите и опозиционни партии да намерят сили и да направят декларация за най-необходимите стъпки в съдебната реформа, защото без политическо съгласие тази реформа е невъзможна”. Това заяви днес министър Златанова на пресконференция, по време на която тя и екипът й отчетоха свършеното за 1 година и 2 месеца. Според министър Златанова, най-належащите стъпки в съдебната реформа са изборът на главен съдебен инспектор, приемането на нов Наказателен кодекс, нова съдебна карта на страната и обединение около актуализирана стратегия за съдебна реформа.
Златанова изтъкна, че оставя на следващия министър цялостен проект за актуализация на стратегията за съдебната реформа и коментира, че ще е хубаво още в първите си седмици новото правителство да предприеме стъпки за това съдебната реформа да стане наистина национален приоритет.

Министър Златанова обясни, че екипът й е заварил правосъдна система, подложена на силен и системен натиск от изпълнителната власт. Той наследил нереформирана правосъдна система, липса на конкурси за назначаване на магистрати, нотариуси, помощник-нотариуси и съдебни изпълнители, неразрешени проблеми със съдебните експертизи и вещите лица, скандали при номинирането и избора на висши магистрати, проблеми със сградния фонд на съдебната власт, завишени такси, изключително голяма забава при разработването на ключови законопроекти.

На въпрос какво е реализирало сегашното ръководство, Зинаида Златанова обясни: „При ясна политическа воля на следващите две правителства, те могат да дадат „зелена светлина“ на започнатото през изминалата година. А то не е малко в рамките на краткия времеви обхват”.
Златанова се спря на подобрения диалог с ВСС при спазване принципа за избягване на намеса или влияние върху съдебната система. Посочи, че е завършен анализът на взаимовръзките между социално-икономическото развитие на съответните географски райони и натовареността на съдебните институции, възложен от Министерството на правосъдието, като анализът е предоставен на ВСС. Припомни, че в рамките на проект, финансиран по Норвежкия финансов механизъм, чийто Програмен оператор е Министерството на правосъдието, ВСС разработва механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система на индивидуално и институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии. Като последваща стъпка ще се извърши оптимизация на структурата и функциите на съдилищата с цел повишаване на тяхната ефективност както в количествено, така и в качествено отношение.

Бе отбелязано, че съвместно с ВСС и други институции е разработена Пътна карта за изпълнение на препоръките на Европейската комисия от последния доклад през м. януари 2014 г. От приетия миналата седмица отчет за изпълнение на мерките от Пътната карта е видно, че към края на месец юни много малко от мерките, със срок 30 юни 2014 г. за сектора „Правосъдие“, не са изпълнени, отчете Зинаида Златанова.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.