Здравната каса обвини две онкоболници в измами и източване на пари

В последно време, при извършването на проверки на договорни партньори за болнична медицинска помощ, контролиращите екипи на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се натъкват на сериозни нарушения, които са довели до неправомерното изразходване на обществения ресурс на институцията, съобщиха от Здравната каса.

При извършена проверка в Специализираната болниза за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ) ЕАД – София, през м. май т.г., контролните органи констатираха изготвянето на стотици документи с невярно съдържание за хоспитализация на пациенти. Документите съдържат еднакви данни за всички пациенти, независимо от заболяването и клиничната пътека (КП), по която са хоспитализирани (например всички пациенти са с кръвно налягане 130/80 или им е предписана идентична терапия).

За първото тримесечие на 2015 г. от лечебното заведение са отчетени към НЗОК 2125 пациенти или с 1695 повече от реално преминалите. СБАЛХЗ разполага със 70 легла в отделението по клинична хематология и на практика е невъзможно да бъдат хоспитализирани отчетените към НЗОК значително по-висок брой пациенти. Възникват съмнения за фалшификации на медицинска документация в големи размери чрез отчитане на нереален брой пациенти, които не са преминали по КП, но лечебното заведение е получило неправомерно заплащане от НЗОК за дейност, която реално не е извършена от него.
Отчетената сума от 35 085 лв. няма да бъде изплатена на лечебното заведение.
НЗОК е уведомила Икономическата полиция, Прокуратурата и Изпълнителната агенция „Медицински одит“ за констатираните сериозни нарушения.

Не по-малко фрапиращо нарушение е констатирано от проверяващите в СБАЛОЗ „Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ“ ЕООД – гр. Варна.
При извършената проверка е констатирано, че лечебното заведение провежда лекарствена терапия на онкоболни пациенти с лекарствения продукт LH156 Herceptin, като в повечето случаи изписаното количество от препарата не съответства на приложеното количество, посочено в отчетните документи. В документите е посочено едно количество, а в медицинската документация на пациентите (температурен лист) е записано друго количество, което е по-малко от изписаното и отпуснато от болничната аптека. В някои случаи антитуморната терапия е започнала без решение на Клиничната онкологична комисия.
По предварителни данни сумата от 29 615 лв. се явява като разлика от изписано и приложено количество на медикамента за период от пет месеца.
При извършената проверка се установи също, че лечебното заведение неправомерно е отпускало лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества и неоснователно е получило сума в размер на 50 301.83 лв. за опиоидни аналгетици по Клинична процедура (КПр) №6 „Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“
Констатирани са и други нарушения, като:
• неспазване на индикации;
• нарушения на лечебно-диагностичния алгоритъм;
• неспазване на изискванията на завършена клинична пътека;
• нерегламентирано заплащане от страна на пациенти;
• документални нарушения.

Общите санкции, наложени на болницата, са на минимална стойност 25 500 лв. Направени са предложения за възстановяване на неправомерно получени суми на стойност 13 642 лв.
За констатираното са уведомени Икономическата полиция, Прокуратурата и Изпълнителната агенция „Медицински одит“.

В заключение следва да подчертаем, че неведнъж управителят на институцията е сигнализирал обществото, че контролът на дейността на договорните партньори в настоящия си вид е неефективен. Затова и приетите неотдавна от Народното събрание промени в Закона за здравното осигуряване ще допринесат за оптимизиране на контролната дейност на НЗОК. За повишаване на нейната ефективност следва акцентът да бъде поставен върху прилагането на аналитичния подход при подготовката и осъществяването на проверките, се изтъква в съобщението на НЗОК

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.