Започва приемът на документи за седокласниците

От днес започва подаването на документи за участие в приема на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2016/2017 г. след завършен 7-ми клас.
Класирането се извършва електронно и списъците с приетите ученици на първи етап на класиране се обявяват до 27 юни 2016 г. Записването на приетите в първото класиране или подаването на заявления за участие във втори етап на класиране е от 28 до 30 юни 2016 г.

Документите, които учениците подават за прием след 7-ми клас, са заявление за участие в класиране с подредени желания по образец; удостоверение за завършен 7-ми клас (копие и оригинал); служебна бележка с резултатите от НВО с допълнителен модул (копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област); акт за раждане; копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика (ако кандидатства в професионална гимназия).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.