Занапред Министерство на отбраната ще плаща парадите и военните почести

Правителството отмени част от решение от 1991 г., с което се определя редът за осигуряване провежданите в страната тържества с национално и местно значение. С промяната отпада задължението държавните институции и общинските съвети да поемат разходите за отдаване на военни почести при ритуали от национално и местно значение, които те организират. Тези разходи ще остават за сметка на Министерството на отбраната съгласно утвърждавания единен годишен план за участие на Националната гвардейска част и формированията на въоръжените сили в национални и местни тържества.

В мотивите за тази промяна се посочва, че възприетият до момента принцип за институционално възлагане на задълженията за поемане на разходи при отдаване на военни почести не отразява значимостта на отбелязваните събития като националния празник 3 март, Денят на Съединението, Денят на Независимостта, Денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България 2 юни и др. – тези дати имат отредено място в националната ни история и решаващо значение за определяне на националната ни идентичност, което не следва да се обвързва с необходимостта от извършване на разходи от държавните институции и общинските съвети.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.