Заможни българи превеждат капиталите си в руски банки

Последната капка, препълнила данъчното търпение на заможните граждани на България стана въвеждането на данък върху лихвите по банкови депозити, пише в своя публикация „Комсомольская правда”.  В статията се изтъква, че в опитите си да попълни изтънялата българска хазна, министерство на финансите въведе 10 данък върху доходите, които гражданите получават от банкови депозити. Едновременно с въвеждането на новия данък, българското Министерство на финансите взе на мушка и доходите, получавани от български граждани в САЩ. В момента България и САЩ подготвят спогодба за обмен на данъчна информация. След сключването й българските данъчни служби ще получават цялата информация за гражданите на България, работещи в САЩ, а американските данъчни служби ще получават същата информация за своите граждани. Спогодбата ще бъде подписана през тази година.

Ако отчетем, че в резултат на европейските директиви страните-членки на ЕС автоматично изпращат данни в данъчните служби на съответните държави от общността, то на българите ще им става все по-трудно да запазят своите доходи от всевиждащото данъчно око, пише в статията.

Спасявайки се от данъчните попълзновение на своето правителство, българите започнаха да превеждат своите спестявания в руски банки. Независимо от факта, че между България и Русия има подписана спогодба за изключване на двойното данъчно облагане, на българските данъчни служби ще е доста трудно да проследяват наличните суми по сметките на български граждани в руски банки, защото в двустранната спогодба не са записани процедурите за обмен на данъчна информация, твърди „Комсомольская правда”.  По-нататък се изтъква, че  що се касае до запитвания, то на тях ще бъде отговорено не по-рано от година, ако въобще бъде отговорено, дори ако запитването е свързано с течаща в момента ревизия. 

Руската Сбербанк вече откри своя дъщерна структура в Сърбия, където всички българи ще имат лесен достъп до своите пари, завършва статията.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.