Законът за социалните услуги приет на първо четене

Облекчават административната тежест с промени в ДОПК

Парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги. Това е третият закон, който беше поискан от майките на деца с увреждания по време на протестите им през миналата година. Депутатите вече приеха Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. Социалният министър Бисер Петков заяви, че всички поети ангажименти в социалната сфера се изпълняват. Разработване на Национална карта на социалните услуги и отпадането на държавата с регламентиране на публично-частното партньорство, финансиране от държавния и общинския бюджет на услуги – това са част от важните промени. Ще се създаде и Агенция за качеството на социалните услуги, потвърди министърът по социалната политика Бисер Петков: “С този законопроект правителството изпълнява поетият ангажимент да разработи и внесе в народното събрание пакет от законопроекти, които са насочени към правата на хората от уязвимите групи на нашето общество. Радвам се, че изказванията в комисиите законопроектът намери подкрепа”. Всички граждани ще имат право на социални услуги, а не само тези от уязвимите групи. Основната промяна е възможна със Закона за социалните услуги, който парламентът обсъжда на първо четене. Ще се създаде и Агенция за качеството на социалните услуги. Законът задължава общините да организират предоставянето за асистентска подкрепа в домашни условия. Услугата ще е безплатна за хора без доходи, а останалите ще заплащат различно от 10 до 50% от таксата по индивидуална преценка на всеки случай. Изборът каква услуга ще се ползва и с какъв срок е изцяло на потребителя. Сред предлаганите услуги е подкрепата за формиране на родителски умения. Акцент е координацията с болниците, тъй като решението за изоставяне на дете с увреждане най-често се взема непосредствено след раждане. Георги Гьоков от БСП изказа опасенията си, че промените ще останат недофинансирани: “Ще се ползват ли като някаква основа общински областни стратегии за развитие на социалните услуги и при разработването на Националната карта за социалните услуги. Приветствам предвидените в Закона, специално създадени от общината и родителски лица за предоставяне на социални услуги, и го смятам това като опит за осигуряване на социалната услуга там, където тя не е атрактивна за външните доставчици, но се притеснявам това да не доведе до ниско качество и до отдръпване на потребителите”. Депутатът от ГЕРБ Светлана Ангелова коментира, че най-важна ще бъде картата на социалните услуги: “Тя е изключително важна и необходима, дългоочаквана от неправителствения сектор, защото тя е основният инструмент за дългосрочно планиране на социалните услуги”. 264 милиона е бюджетът за тази година за социални услуги у нас.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.