Законът за електронните съобщения бе ремонтиран по спешност и набързо

В рамките на едно заседание Народното събрание одобри на първо и второ четене промени в Закона за електронните съобщения, наложили се заради решение на Конституционния съд. Той бе сезиран от омбудсмана Константин Пенчев и върна за преразглеждане редица текстове от Закона за електронните съобщения, позволяващи позволяват следенето в интернет и чрез телефонни разпечатки, както и съхраняването на тези данни 12 месеца и ползването им при издирване на лица и за разкриване на сравнително леки престъпления.

Занапред данни от проследяване през интернет и телефоните ще се съхраняват до шест мвесеца, като ще има съдебен контрол над искането за удължаване на срока за съхранение на данните. Следене ще се прилага само при тежки престъпления, като достъп до данни няма да има при издирване на лица. Независим държавен орган ще контролира унищожаването на справките след изтичане на срока им за съхранение. Ще се упражнява и съдебен контрол върху унищожаването на справката с данните, която не е използвана за нуждите на досъдебното производство.

Предложението измененията и допълненията в закона да се гласуват на І и ІІ четене в рамките на едно парламентарно заседание дойде от ГЕРБ и получи подкрепата на мнозинството в залата, въпреки възраженията на депутати от БСП, аргументирани с намерението им да внесат свои поправки в закона между двете четения.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.