Забравете всичко, което знаете за земетресенията

Дъг Коп, автор на статията „Триъгълникът на живота” , ръководи   най-опитната група в света за спасяване на хора – ARTI. Ето какво пише той в материал, поместен в гръцкия печат.
Първата сграда, в която влязох пълзейки на четири крака, беше училище в град Мексико по време на земетресението през 1985 г. Всички ученици бяха под чиновете. Всички буквално бяха затиснати и изравнени със земята!  Биха могли да се спасят, ако бяха легнали до чиновете по дължината на коридора. Беше ужасно. Запитах се  защо децата не бяха в коридорите. Не знаех, че им е било казано да се скрият под каквато и да е мебел. Когато сградите се разрушават, таванските плочи падат върху различни предмети и мебели и ги смазват, но между тях остава известно празно пространство. Това пространство аз наричам „триъгълник на живота”.
Колкото по-голям и здрав е предметът, толкова по-малко ще се разруши. А колкото по-малко се разруши, толкова по-голяма е вероятността човекът, използващ близкото съседно пространство да оцелее.
Следващия път, когато видите по телевизията засегнати от земетресение сгради, определете, локализирайте, ситуирайте  „триъгълниците,”  които се образуват. Те са навсякъде в тези сгради.
Десет напътствия за сигурност при земетресение:
1.Почти всички, които се крият под мебели или други предмети при земетресение, са премазани до смърт. Хората, криещи се под чинове или коли, умират.
2. Котките, кучетата, а често и бебетата обикновено лягат в ембрионална позиция. Трябва и вие да направите същото по време на земетресение. Това е нормален инстинкт за самосъхранение. Можете да преживеете известно време в малко пространство. Застанете до някой по-голям предмет, например канапе, което ще се повреди по-малко, а до него ще остане празно пространство.
3. Дървените къщи са най-безопасни при земетресение. Дървото е еластично и трепти с амплитудата на земетресението. При разрушаването на дървена къща се получават големи пространства за спасение. От разрушената дървена къща остава по-малко количество плътен материал. Тухлените сгради ще се раздробят на голямо количество едри тухлени блокове и отделни тухли, които ще предизвикат много наранявания, но все пак ще има по-малко жертви, отколкото от падането на стоманобетонните плочи.
4. Ако през нощта, когато сте в леглото стане земетресение, легнете до леглото, а не под него. В хотелите може да има по-малко жертви, ако това упътване е поставено на видно място.
5. Ако при земетресение не можете да излезете от сградата, легнете до някой фотьойл или канапе.
6. Почти всички, които застават под отвора на врата, при срутване на сградата загиват. Ако вратата падне напред ще се стовари върху вас с цялото си тегло, а ако падне настрани ще бъдете наранени от материа-лите над отвора. И в двата случая ще загинете.
7. Никога не отивайте към стълбището. Стълбите имат различна честота на трептене от сградата. Между стълбите и сградата се появяват динамични, постоянно променящи се по големина и посока сили на опън, които довеждат до пълното разрушаване на стълбището. Хората, отиващи към стълбището преди неговото разрушаване, се натъкват на паднали части от стълбите. Дори сградата да се разруши, останете далече от стълбите, защото по-късно те може да пропаднат от свръхнатоварване от уплашени бягащи хора. Винаги след земетресение стълбите трябва да се преглеждат, дори ако останалата част от сградата не е пострадала.
8. Отидете по-близо до външните стени на сградата или още по-добре извън нея ако е възможно. Колкото по-далече сте от външния периметър на сградата, толкова по-голяма е вероятността да се блокира пътят за бягане.
9. Хората, които са в колите си, може да бъдат затрупани в колите от срутващи се земни маси при неравни терени. Точно това се е случило с плочите между платната на булевард  „Нимиц”.  По време на земетре-сението в Сан Франциско всички са били в колите си и всички са загинали. Биха могли да се спасят, ако бяха излезли от колите и седнали до тях откъм отдалечената от скалата страна. Около всички затрупани коли, освен тези върху които бяха паднали големи стоманобетонни колони, имаше празни пространства до един метър.
10. Когато след земетресение бях в офиси с голямо количество вестници, установих че хартията не се сплесква, т.е. не променя обема си. В помещения с големи количества хартия се получават безопасни пространства до тези камари хартия.
Забележка: Дръжте до леглото си свирка, шише вода и фенерче! Прочетете тези напътствия и спасете хора

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.