Забраниха със закон употребата на мобилни телефони в класните стаи

Депутатите направиха официална забраната за използване на мобилни телефони в клас с приетите в сряда на второ четене текстове в Закона за образоването. С влизането на рестрикцията в сила – най-вероятно от учебната 2016-2017 година – на учениците от всички възрастови групи ще е забранено да използват мобилните си телефони по време на учебните часове.
В закона са записани и стари, добре познати и ужасяващо неефективни забрани – поне ако се съди по това, което се вижда край повечето от училищата в страната.
Учениците няма да имат право да участват в хазартни игри, да употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества, да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.
Освен това всяко училище ще трябва да изготви свой етичен кодекс, който да бъде публикуван на интернет страницата му. При все, че е неразбираемо какво пречи училищата в България да имат общ етичен кодекс – така както е с медиите, например.
В приетите на второ четене текстове са описани също така правата и задълженията на учениците. Те имат право да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове. Учениците ще могат да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, вкл. учебния план. Законодателят е предвидил децата да имат право да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността.
Учениците ще са длъжни за носят ученическите си лични карти във и извън училище.
Други промени предвиждат министърът на образованието да одобрява неограничен брои учебници и помагала. Според сега действащите разпоредби министърът одобрява до три учебника по един учебен предмет за всеки клас.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.