За водеща роля в Industry 4.0 ЕС трябва да инвестира 90 млрд. евро годишно

По време на шестото издание на Годишния икономически форум на изследователския център на Европейската народна партия (ЕНП) еврокомисарят за наука, изследвания и иновации Карлош Моедаш, полският евродепутат и бивш министър на Полша за дигитализацията Михал Бони и евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова бяха говорители в панел, посветен на дигитализацията на традиционните индустрии.

Индустрията е основният стълб на европейската икономика. Производственият сектор в ЕС наброява 2 милиона компании и 33 милиона работни места. За да се развива той, важно е всички промишлени сектори да интегрират в производствените си процеси нови технологии и така да осъществят прехода към интелигентни промишлени системи, т.нар. “Industry 4.0”. Осигуряването на оперативна съвместимост за новите технологии е и от съществено значение за увеличаването на конкурентоспособността на Европа, заяви Паунова.

За да поеме водеща роля в Industry 4.0, ЕС ще трябва да инвестира 90 милиарда евро годишно през следващите 15 години. Комисар Моедаш и Паунова се обединиха около тезата, че концепцията на отворените иновации може да бъде добър модел за дигитализацията на Европа. Отворените иновации се базират на използването на целенасочени входящи и изходящи потоци на знания за ускоряване на процеса на създаване на иновации. Всеки човек или компания може да даде своя принос към тях чрез знания и опит.

Според евродепутата част от държавите-членки на Съюза вече са дали политическа подкрепа за по-нататъшната дигитализация на промишленото производство и на цялата верига на стойността. “Industry 4.0” е приоритет за някои страни, но техните усилия се омаловажат, когато не са в контекста на обединена и целенасочена европейска стратегия. Загубата, породена от факта, че единният цифров пазар в ЕС е все още незавършен, възлиза на около 340 млрд. евро. Тя допълни, че цифровият единен пазар е “машина с много и различни части” с иновациите в своята основа. За да бъде той успешен, е необходимо всички части трябва да работят изправно и в синхрон, а това няма как да се случи без да се стимулира иновативността. Правителствата, Европейската комисия, Европейският парламент трябва заедно да гарантират, че тези механизми работят ефективно и надеждно.

Годишният икономически форум е конференция на високо равнище по въпросите на европейската икономическа политика, която събира на едно място икономически експерти, депутати, европейски комисари, министри, бизнес лидери и други ключови участници от страни от целия свят. Форумът представлява серия от четири кръгли маси пред избрана публика. Други теми на обсъждане в рамките на тазгодишното издание бяха икономиката на споделянето, изменението на климата и енергийната сигурност, политическата реформа като двигател на икономически промени и важността на цифровата икономика за увеличаване на световната търговия.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.