За месец 7700 са потърсили помощ от телефона за деца в беда

През февруари на Националната телефонна линия за деца (телефон 116 111) са приети 7700 повиквания, съобщиха от Държавната агенция за закрила на детето. Зад тази суха статистика се крият ужасяващи сигнали за насилие, намерения за самоубийство или просто нужда да се сподели проблем с някой, който ще те изслуша без да ти крещи.

Социалните работници от отделите за закрила на детето са оказали помощ на 17 деца, направили опит за самоубийство през 2012 г. Животът на някои от тези деца е бил спасен тъкмо след обаждане на тел. 116 111.

Най-често младите хора са стигнали до решението да посегнат на себе си заради несполучливи любовни връзки, раздели или след насилие от страна на близки. С помощта на социалните работници децата са получили необходимата им психологическа подкрепа за преодоляване на тази травма.

На телефон 116 111 се обаждат и деца, които споделят, че обмислят самоубийство заради изневери, липса на внимание или някакво временно затруднение. В тези случаи консултантите се стремят да успокоят младежите и да им обяснят какви последици може да има един такъв акт. Уведомяват се и органите по закрила, които да окажат нужната помощ и да предотвратят подобно намерение.

Подадените през февруари сигнали към отделите „Закрила на детето” в страната са 23. По-голямата част от тях (14) са във връзка с физическо и психическо насилие над деца в семейството. Запазва се тенденцията от януари по-често възрастни граждани да се обаждат, за да съобщят за упражняване на насилие, отколкото самите деца са потърсили помощ заради побой или неглижиране. Консултантите на Националната линия за деца отбелязват, че настанените в специализираните домове разпространяват информацията за съществуването и дейността на телефон 116 111 сред връстниците си в институцията.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.