За година сме се стопили с над 45 000 души

Населението на България намалява и застарява, а селата обезлюдяват. Това са основните констатации от оповестените днес от Националния статистически институт (НСИ) данни за демографското развитие на страната през 2012 г.

Към 31 декември 2012 г. населението на България е 7 282 041 души, с 45 183 души или 0.4%, по-малко, отколкото в края на 2011 г.  През годината новородените са 69 121, а починалите – 109 281, с една трета повече.

Почти всеки пети жител е на 65 години или по-възрастен. Жените като цяло са малко повече от мъжете, но пък мъжете са мнозинство във възрастовата група на по-младите – под 52 години. Причината е в по-дългата продължителност на живот на жените. Средната  възраст у нас вече е 42.8 години при 40.4 години през 2001 г. и  41.2 години през 2005 г.

България е сред петте страни в Европейския съюз с най-много възрастни хора (19.2%), изпреварвана от  Германия и Италия – 20.6%, Гърция (19.7%), Португалия (19.4%). Най-нисък е делът на възрастното население в Ирландия – 11.9%.

Децата до 15 години са 989 786, или 13.6% от общия брой на населението, с 0.2% повече, отколкото през предишната година. Най-много са децата в Сливенско – 17.6%, и Бургаско – 15.0%, а най-малко в  Габровско – 11.3%.

През 2012 г. за пръв път статистиците отчитат, че селското население е под 2 млн. души.

Към 31 декември  в градовете живеят 5 306 233, или 72.9%, а в селата – 1 975 808, или 27.1%. Една трета от населението е концентрирано в седем града – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен.

През годината с решения на Министерския съвет са закрити 24 населени места, като 20 от тях са се влели в други селища. Други 172 са без население, предимно в  Габровско, Великотърновско и Кърджалийско.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.