Втори информационен семинар по проект „Медиацията среща съдиите“

Българската търговско-промишлена палата проведе в Пловдив втори информационен семинар по проект „Медиацията среща съдиите“ (Mediation meets Judges), финансиран от програма Civil Justice на Европейския съюз, съобщиха организаторите. Участие взеха повече от 40 съдии, медиатори, председатели на районни и градски съдилища от Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали и др. Събитието се осъществи с помощта на Апелативен съд Пловдив и Центъра за спогодби и медиация към СГС и СРС.

БТПП продължава усилията си за въвеждане на медиацията като способ за разрешаване на спорове. Преимуществата – бързина на намиране на решение, запазване на добри партньорски отношения между страните след медиацията и др. са от голямо значение за бизнеса, който е ангажиран в правни спорове.

Председателят на апелативен съд Пловдив Магдалина Иванова откри семинара и сподели, че съществува недоверие на обществото по отношение информираността за медиацията. Медиацията не е универсално лекарство, каза Магдалинаа Иванова, но тя предоставя възможност на страните по спора да запазят нормалните отношения по между си, да разберат същността на взаимните си проблеми и да намерят разрешение, удобно и удачно и за двете страни..

Г-жа Милена Гунчева, председател на Центъра за спогодби и медиация /ЦСМ/, който е започнал своята работа през 2010 г. сподели, че центърът е създаден от съдии, които търсят удовлетворение от това хората да стигнат до справедливост.. Съдът се търси, когато има проблем и той не може да бъде разрешен от самите страни, или по правни изисквания трябва да бъде решен по съдебен път.

Симона Такова, професионален медиатор представи понятието и принципите на медиацията, етапите, правната рамка, както и предимствата й.

Сред участниците в семинара са и съдии, които са запознати с медиацията и вече я прилагат. Те взеха участие в практическо разглеждане на казус, който се препраща към медиация – симулация на разглеждане и одобрение на постигнатото в резултат на медиация споразумение от съда.

В обсъжданията се очерта мнението, че е необходима по-задълбочена информираност в обществото, в сферата на правораздавателната система, сред адвокати, правни съветници, бизнес средите и всички заинтересовани страни. Дискутирана бе и необходимостта съдилищата да създадат и институционализират центрове по медиация, съгласно закона за медиацията.

Миряна Калчева, медиато и обучител по медиация представи резултати от работата на ЦСМ през 2014 г. Препратени дела към медиация са 135, реализирани медиации 112, спогодби – 39% /от завършилите към момента медиации/. Препращащи състави от СРС и СГС са над 40, обърнали се самостоятелно граждани и адвокати към ЦСМ – 160.

Бе представен и един от резултатите по проект Медиацията среща съдиите – наръчник за съдии за препращане към медиация.

Mediation meets Judges е европейски проект, изпълняван в България от БТПП, в партньорство с още 6 търговско-промишлени палати от Европейски страни, два центъра за медиация и Европейската асоциация на съдиите. Проектът се координира от Европалати и има продължителност 24 месеца, като се очаква да приключи в края на февруари 2016 г.

БТПП ще съдейства за изготвянето на наръчник за съдии за препращане към медиация, съобразен с националното законодателство, провеждане на поредица от информационни семинари и насърчаване на изграждане на пилотни схеми за препращане към медиация – центрове за спогодби към съдилищата, медиатори на повикване, или на постоянна работа и пр.

Следващият семинар ще бъде във Варна през месец май тази година.

Снимка: БТПП

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.