ВСС ще работи ефективно, ако има мотивирани членове

Ясен Тодоров: Покрай КТБ неоснователно отново се лепва петно върху съдебната система

Приемането на “двата пакета промени” в ЗСВ предизвика доста полемики както в парламента, така и в цялото общество, коментира пред сп. Икономист Ясен Тодоров, член на ВСС и председател на етичнита комисия. Ето и мнението му за промените в Закона за съдебната власт:

От моя гледна точка има както положителни, така и доста спорни моменти. Към първите се отнасят разширеното съдийско самоуправление, известната децентрализация и по-голяма отчетност на прокуратурата, изборът на членове на ВСС с квалифицирано мнозинство от 2/3 от парламента и на принципа “един магистрат – един глас” от магистратската квота и др. Доста спорно е участието на действащи магистрати като пълноправни членове на комисиите по атестирането и конкурсите. В закона липсва каквато и да е уредба относно броя и статута на тези членове, което доведе до неуредици при сформиранто на Комисията за атестации и конкурси към Съдийската колегия. Законът не предвиди въможност за втори мандат на членовете на помощните етични комисии към отделните органи на съдебната власт, което ще доведе на много места до невъзможност за сформирането на такива. Отнета е възможността на членовете на ВСС да инициират образуването на дисциплинарни производства. Същото се отнася и за възможността ВСС да проверява за нарушения на Етичния кодекс – тя също е отнета. 

Това са само някои основни щрихи от тазгодишните поправки в ЗСВ, но как те ще проработят и доколко ще произведат очаквания положителен ефект, ще покаже само бъдещето.

С промените в ЗСВ отпадна текстът, че прокуратурата е “единна и централизирана, а всички прокурори и следователи са подчинени на главния прокурор”. Само краен недоброжелател може да тълкува отпадането на този текст като нещо, което води до “ликвидиране на всякаква възможност за реформа в структурата на прокуратурата и укрепване на абсолютната власт на главния прокурор” – напротив, смисълът на законовата промяна е точно обратен. С промените в ЗСВ бяха доразвити и измененията в Конституцията, като беше предвидена по-голяма отчетност на главния прокурор, който вече може да бъде изслушван от парламента и по други въпроси освен по тези, изложени в годишния му доклад.

Изявленията на “Правосъдие за всеки” преследват чисто политически цели и са пример за това как от една страна се говори, че съдебната система трябва да е независима от всякакви външни влияния, а същевременно тя ежедневно е подлагана на огромен външен натиск, който според мен е чисто политически и цели нейното подчиняване и овладяване.

За да работи ВСС добре и ефективно са необходими две предпоставки: добър закон и мотивирани членове, които да го прилагат. Бъдещето ще покаже дали ЗСВ ще оправдае очакванията. Аз имам някои резерви, както споделих по-горе, но дано не се окажа прав. В този смисъл от голямо значение ще бъдат предстоящите догодина избори за членове на ВСС. Парламентарната квота  вече ще се избира с квалифицирано мнозинство от 2/3. Това свежда до минимум възможността за “налагане” на чисто “партийни” кандидатури. За избора ще са необходими обществен консенсус и широка парламентарна подкрепа, което е гаранция, че ще бъдат избрани най-достойните и подходящи кандидати. 

Членовете от магистратската квота за първи път ще се избират пряко на принципа “един магистрат-един глас”‘ а не чрез делегати. Вторият нов и положителен момент е въвеждането на електронното дистанционно гласуване, за което ВСС прие и специални правила. Тези две нововъведения трябва рязко да повишат представителността на предстоящия избор и да дадат въможност да бъдат избрани магистратите, които се ползват с най-голямо реално доверие сред своите колеги.

За това аз съм оптимист и мисля, че в състава на следващия съвет ще влязат достойни юристи, признати и от обществеността и от магистратските гилдии.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.