ВСС ще демонстрира и пред посланици системата си за гласуване

Висшият съдебен съвет няма за подаде оставка

На 20.08.2014 година (сряда) и на 21.08.2014 година(четвъртък) по инициатива на г-н Ясен Тодоров – председател на ПК „Професионална етика и превенция на корупцията”, Висшият съдебен съвет ще представи пред ключови за институцията общности системата за гласуване, чрез която се провеждат избори за административни ръководители в съдебната система, в т.ч. и предстоящият избор за председател на ВКС, съобщиха от ВСС.

Презентирането на изключително важната кадрова процедура в съдебната власт има за цел: да предостави повече информация, свързана с гаранциите за надеждност и сигурност на системата за гласуване. ВСС дава ясен знак на широката общественост, че осъществява открита, прозрачна и публична процедура по гласуване и гарантира сигурността на системата.

Първите, които са получили покана да тестват системата на 20 август 2014 година от 10,00 часа, в заседателната зала на ВСС са представители на организациите, които членуват в Гражданския съвет. В рамките на пробното гласуване те ще имат възможност да получат отговори на въпроси, свързани със системата. Ще бъдат запознати и с гаранциите за прозрачна и открита процедура по изборите в съдебната система.

На 21 август 2014 година от 10,00 часа, да тестват системата за гласуване във ВСС са поканени посланиците на страните от ЕС в България, както и съветникът на ЕК по въпросите на МСО г-н Юри Тавание. Тази покана е израз на отговорността, с която ВСС провежда ключовата кадрова процедура, наблюдавана внимателно от ЕК, от цялата магистратска общност в страната и от широката общественост.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.