ВСС отстрани от длъжност прокурор Стойчо Ненков

По искане на Главния прокурор на България Сотир Цацаров Висшият съдебен съвет (ВСС) отстрани временно от длъжност Стойчо Ненков – прокурор в Апелативна прокуратура – София, до приключване на образуваното срещу него наказателно производство. Информацията е качена на сайта на ВСС.

Висшият съдебен съвет има ясно намерение за активно взаимодействие с гражданското общество. Това се посочва в становище на ВСС, изпратено до медиите във връзка с публикуван на 29.01.2013 г. в медиите и адресиран до Европейската комисия и ПАСЕ 19-страничен документ от 10 неправителствени организации – “Обобщена оценка за състоянието на съдебната реформа и необходимите бъдещи стъпки".

Висшият съдебен съвет цени всички демократични завоевания – свобода, независимост, законност, включително и свободното изразяване на мнение, се посочва в становището на членовете му. – Настоящият състав на Висшия съдебен съвет положи клетва преди 120 дни и се формира в условията на публичност и прозрачност. Упражнявайки дадените конституционни и законови правомощия, членовете на ВСС разглеждат и всяко становище на гражданските сдружения. Съветът заседава при открити за медиите врати и публикува всички свои протоколи и тези на постоянните му комисии. Създаде се Граждански съвет. Постоянни комисии на съвета проведоха заседания с представители на съсловните организации на магистратите.

В становището на ВСС се изразява „разочарование от факта, че преди изпращане на доклада до Европейската комисия не ни беше дадена възможност да се запознаем с него”. Членовете на съдебното правителство посочват, че тоталното отрицание на всичко е неконструктивно и подвеждащо, както за Европейската комисия, до която е изпратена Обобщената оценка, така и за българската общественост.

Дейността на Висшия съдебен съвет не генерира скандали и ВСС няма да бъде проводник на такива, се посочва още в становището. То завършва с уверение, че ВСС съзнава отговорността си за решаване на проблемите в съдебната система и желае тяхното решаване да стане в диалог и взаимодействие с неправителствените организации и гражданското общество при максимална обективност.

Няма да приемем други форми на общуване, които ще създават обстановка на конфронтация и напрежение, се посочва в становището на ВСС.

На днешното си заседание ВСС проведе избори за административни ръководители на Районна прокуратура – Кубрат и Районна прокуратура – Девин. С 21 гласа „за” за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кубрат бе избрана Анелия Неделчева, която досега изпълняваше тази функция. За административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Девин бе избрана Мария Дамянова, досегашен изпълняващ длъжността, която получи 14 от гласовете на членовете на ВСС.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.