В НС графиците за годишните отпуски паднаха с абсолютно мнозинство

Невиждано единодушие демонстираха депутатите в началото на днешното заседание. Всички присъстващи 147 народни избраници в залата подкрепиха отпадането на графиците за годишните отпуски. Дори вносителят на законопроекта – Петър Кънев от БСП, остана изненадан от тази масова подкрепа.

Става дума за законопроекта за промени в Кодекса на труда. Той е по предложение на народните представители от БСП Петър Кънев, Жельо Бойчев, Георги Гьоков и Корнелия Нинова. В мотивите на законопроекта е записано, че предлаганите мерки са насочени срещу задължително изпълнение на определени действия, дейности и задължения, което ще облекчи условията за стопанска дейност главно на микропредприятията и малките фирми.

Очакванията към тях са и за намаляване на корупционния натиск върху бизнеса.

Законопроектът предвижда отпадане на задължението за съставяне на графици за ползването на отпуските като неработещ текст.

Предлага се да отпадне изискването работодателят да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, тъй като това е уредено в Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Ще бъде възстановено правото на работодателя да прекратява с предизвестие трудовия договор с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. По този начин се равнопоставят работещите по трудово и служебно правоотношение. Законът за МВР и Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България също предвиждат пределна възраст за служещите по тези закони.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.