Всеки шести жител на ЕС е дебел

Малта е на първо място в Европейския съюз по процент на хората със затлъстяване, а Румъния е на другия полюс. Това става ясно от данни на Евростат.

Почти всеки един на шестима граждани на ЕС е със затлъстяване. Дялът на хората със затлъстяване се увеличава с възрастта и намалява с нивото на образование.

Докато 46,1% от тези на над 18-годишна възраст, които живеят в ЕС, са с нормално тегло през 2014 година, малко над 50 на сто (51,6%) са със затлъстяване, а 2,3% са под нормалното тегло. С други думи близо 1 на шестима души на над 18-годишна възраст в ЕС е дебел през 2014 година, отчитат от статистическия институт.

22,1% от тези на възраст 65-74 години са със затлъстяване, докато под 6% за тези на възраст 18-24 години. По отношение на нивото на образование тези, които са по-образовани имат по-малко проблеми с телосложението. Почти 20% от нискообразованите хора са със затлъстяване; 16% от тези със средно образование и под 12% са тези с по-високо образование.

Най-нисък процент на хората със затлъстяване е отчетен в Румъния (9,4%), Италия (10,7%), Холандия (13,3%), Белгия и Швеция (14%). Най-висок е процентът на хората със затлъстяване в Малта (един на четирима или 26%), Латвия (21,3%), Унгария (21,2%), Естония (20,4%) и Великобритания (20,1).

България е на осма позиция или 14,8% от населението на над 18-годишна възраст е със затлъстяване. Съотношението при мъжете и жените ереспективно 15,5% и 14,2%. Най-висок е делът на хората на възраст между 65 и 74 години – 21,7%, а най-нисък е на между 18 и 24 години – 4,6%. По отношение на нивото на образование в страната ни 17,2% от хората със затлъстяване са нискообразовани; 15,3% със средно ниво и 10,4% са високообразовани.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.