Всеки евродепутат приключва мандата си като милионер

Всеки един от 766-те членове на Европарламента завърша мандата си като милионер, или казано по-точно с около 1,1 млн. евро, в които са включени и различните добавки, полагащи се на депутатите в Брюксел и Страсбург. По време на петгодишния си мандат те се грижат за най-различни неща – от отмяната на класическите електрически крушки през нормирането на кривината на краставиците, та до каничките за зехтин в заведенията за обществено хранене, гласи саркастичният коментар на “Preisvergleich.de”. Порталът за информация на потребителите, който сравнява цените на стоки, горива и финансови услуги, представя резултатите от свое проучване, посветено на депутатските заплати и бонуси. От него излиза, че от 2009 насам евродепутатите получават единно заплащане, което далеч надхвърля това на обикновения гражданин на Европейския съюз.
Средното месечно възнаграждение на един евродепутат е 17 827 евро, т.е. годишно му се събират 213 924 евро. Тази сума се попълва от различни пера – дневни, командировъчни и т.н. Членовете на Европейския парламент имат и правото на до 21 209 евро месечни разходи за поддръжката на офис и персонал, което прави по 254 508 евро годишно.
Но не е само това: разликата между доходите на народните представители и обикновените граждани става все по-голяма. Данните от проучването сочат, че годишният доход на евродепутатите е с 878% повече от този на средностатистическия гражданин на 28-те държави-членки на Общността. Ето и един конкретен пример – евродепутатите на Франция печелят междувременно 740% повече от обикновените французи. Но шампиони в това отношение са българските евродепутати в Страсбург и Брюксел: техният доход надвишава с 2051 процента доходите на сънародниците им в България. Порталът е изчислил и друго – че доходите на парламентаристите в София са едва с 6% над средните за страната.
“Наличието на подобни гигантски различия е крайно несправедливо, коментира сайтът “Netztrends.de”, защото води до критичната ситуация, в която един евродепутат има възможност да си “купи” преизбирането за Брюксел. С помощта на толкова огромни парични суми, евродепутатите от най-бедните страни като България и Румъния могат да си позволят много скъпи рекламни кампании, каквито не са по джоба на останалите им вътрешнополитически конкуренти. По този начин ЕС ликвидира демократичния принцип за равнопоставеността по доста срамен и нагъл начин”.
За сумата от близо един милион евро, която взима един евродепутат след петгодишен мандат в Брюксел, средните граждани на ЕС би трябвало да работят 55 години. Един българин обаче би трябвало да работи поне 108 години, за да изкара същата сума, тъй като средната годишна заплата в страната е към 9 948 евро, сочат изчисленията на Preisvergleich.de. Впрочем – големи разлики могат да се открият и в други държави. Така например един поляк би трябвало да работи 78 години за такова заплащане, един италианец – 45 години, един среден германец – 39 години, а един люксембургчанин – “само” 24 години.
Големи разлики има обаче и в приноса на отделните държави към общия европейски бюджет. Известно е, че Германия плаща най-много: близо 20 процента от средствата или почти 21 милиарда евро годишно. Следват Франция /със 17,6 на сто/, Италия /13,2/ и Великобритания /11,7/. Именно от тези четири държави се събират общо 62,6 процента от постъпленията в европейския бюджет, а останалите 37,4 на сто се разпределят между останалите 23 членки на европейската общност. Приносът на Хърватия не е отчетен, тъй като тя е член на Европейския съюз едва от 2013 година.
DW

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.