Всъщност у нас няма гражданско общество

Това беше илюзия и дълги години аз съм я споделял, че ние, като че ли имаме едно гражданско общество, което временно е в мазето и трябва да го извадим оттам и то вече ще оправи всички проблеми. Големият проблем в България е, че нямаме гражданско общество, а не че то е слабо.

Гражданският натиск не бива да бъде свеждан до това, което избива в ексцесни форми. Той е постоянното усилие да създаваме условие за нормален живот. Ако няма държавни институции, които да поддържат базисната предпоставка на живота – нормалност, подреденост, тогава всички ние имаме задължението да се борим с всички възможни средства за възстановяване на тази нормалност.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.