Врачани ще почакат още за разделно събиране на сметта

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Враца за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по предварителна обработка (сортиране) на смесени битови отпадъци”.

По жалбата на „Екопак България” АД проучването установи, че при формулиране на условията за подбор, възложителят е поставил изисквания, които дават предимство на едни участници и необосновано ограничават други в обществената поръчка.

КЗК счита, че възложителят необосновано е изключил от обхвата на поставените условия за икономическо състояние и технически възможности представяне на опит от дейност с код 15.01 – предварителна обработка (сортиране) на отпадъци от опаковки, тъй като се явява сходна на дейност с код 20 03 01 – предварителна обработка (сортиране) на смесени битови отпадъци съгласно Наредба № 3/2004, която е заложена в документацията за участие.

Комисията е на мнение, че по този начин необосновано се ограничават участници в процедурата, които имат изпълнени договори за сортиране на битови отпадъци, които не попадат в код 20 03 01.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.