Военна прокуратура праща проф. Кадурина на съд

Военноокръжна прокуратура – София привлече като обвиняема проф. Мирослава Кадурина – Илиева – ръководител на Катедра по дерматология, венерология и алергология на МБАЛ – София към ВМА –София и Началник на Клиника по дерматология и венерология за престъпление по служба. В съобщението на държавното обвинение се посочва, че в периода 29.11.2004г. -10.09.2014г. проф. Кадурина е превишила правата си, като е извършила служебни действия в нарушение на Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството и дейността на Военномедицинска академия. Деянието е извършено с цел да набави имотна облага за себе си и за „ДЕРМА – ПРИМ- МК” ООД, на което е мажоритарен собственик. В качеството си на длъжностно лице във ВМА, проф. Кадурина е предоставила на „ДЕРМА – ПРИМ- МК” ООД ползването на 6 /шест/ медицински апарати, собственост на ВМА, свободно и неограничено във времето. Предоставила е на същото дружество, без правно основание и безвъзмездно, ползването на пет апарати, собственост на ВМА, на обща стойност 671 403 лв. Възлагала е на служители на Клиниката по дерматология и венерология в работното им време, наред с изпълнението на задълженията им по трудово правоотношение с ВМА, да извършват и процедури на пациенти на „ДЕРМА – ПРИМ- МК” ООД с апаратура, собственост на ВМА. За тези процедури пациентите са заплащали възнаграждение на търговското дружество, а не на ВМА. От престъплението са настъпили значителни неимуществени вредни последици за Военно-медицинска академия – „ДЕРМА ПРИМ-МК” ООД е осъществявало конкурентна търговска дейност, неразграничима от дейността на Клиниката по дерматология и венерология при ВМА, като дружеството е ползвало материални и кадрови ресурси на Военномедицинска академия за медицински услуги, които са били заплащани на дружеството . Настъпили са и значителни имуществени вреди за ВМА, която е заплатила : -45 289.68 лева за абонаментната поддръжка за периода 01.11.2007 год. – 10.09.2014 год. на лазерна хирургична система, която в този период не е била ползвана за нуждите на ВМА, но е ползвана без основание от „ДЕРМА ПРИМ-МК” ООД, -58 692,00 лева за

абонаментна поддръжка в периода 18.02.2014 год. до 10.09.2014 год. и консумативи на стойност 13190,00 лева за периода 01.01.2012 до 31.12.2013 год., на лазерна система, -както и стойността на абонаментната поддръжка и консумативите, изразходвани при медицински услуги на пациенти на „ДЕРМА ПРИМ-МК” ООД, извършвани от служители на ВМА с апаратура, собственост на ВМА на пациенти на „ДЕРМА ПРИМ-МК”ООД и заплатени на дружеството от пациентите. Спрямо д-р Кадурина е взета мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 10 000 лв.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.