Пореден опит да принудят министерствата да изготвят оценки на въздействието на законите

Правителството на Пламен Орешарски въведе  преди две години изискване всички проекти на нормативни актове да бъдат придружени със стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта. Прието беше и Ръководство  за изготвяне на оценка от 32 страници.

В началото на управлението на кабинета Борисов – 2 изготвянето на оценка на въздействието беше отменено.  Свидетели бяхме на това как току-що приети закони, като тези за устройството на Черноморското крайбрежие бяха изменяни седмица след обнародването им. В добавка към това министърът на финансите, използвайки възможностите си за натиск, прокара закон, с който всички проекти засягащи бюджета да не бъдат обект на обществени консултации.

Публикуваме за консултация проект на Наредба за извършване на оценка на въздействие, както и Ръководството, прието от правителството на Орешарски за сравнение.

Предложената наредба има за цел да детайлизира предвидената в Закона за нормативните актове уредба на оценката на въздействието като инструмент за подобряване на качеството на нормативните актове от компетентността на Министерския съвет. Наредбата определя обхвата и методологията за извършване както на двата вида предварителна – частична и цялостна, така и на последващата оценка на въздействието. Наредбата определя основните етапи и инструменти при извършването на оценка на въздействието и редът за провеждане на обществените консултации в рамките на процеса на извършване на оценката. Предвидено е те да се провеждат на Портала за обществени консултации и съгласно спецификата на актовете да се избират и други подходящите форми за консултации. За тяхното провеждане се регламентира консултационен документ, както и неговото минимално съдържание.

Промените предвиждат също и редът, по който ще се извършва съгласуването на извършените предварителни оценки на въздействието от администрацията на Министерския съвет. Съгласуването на частичните оценки ще се извършва преди включването на нормативните актове в законодателната или оперативната програма, като администрацията на Министерския съвет ще проверява тяхното качество и най-вече изразената в тях преценка за необходимостта от извършване на цялостна ОВ. При съгласуването администрацията на Министерския съвет ще изразява становище, при което ще съгласува без препоръки частичната оценка на въздействието; ще отказва да съгласува частичната оценка на въздействието, като отправя препоръки за допълване, подобряване на нейното качество и/или препоръка за извършването на цялостна оценка на въздействието.

При цялостните оценки на въздействието отново ще се следи за тяхното качество и дълбочина, като администрацията на Министерския съвет ще може да откаже да съгласува цялостната оценка на въздействието два пъти.

Въпроси на Коментатор бг за консултация:

1. Вярватели, че е възможно с оценка на въздействие да се възпрепятства приемането на определени закони, ако политиците са се договорили за това?

2. Вярвате ли, че администрацията ще може да извършва истински оценки на въздействието?

3. Кой от двата документа е по-ясен: наредбата, предлагана за консултация или Ръководството, прието през 2014 г.

4. Очаквате ли живота Ви да се подобри след като законите започнат да се придружават от оценки на въздействието?

Проект на постановление 

Проект на наредба 

Доклад на вносителя

Частична оценка на въздействието

Ръководство за изготвене на оценка на въздействието, прието от правителството на Пламен Орешарски

 

Свързани публикации

2 Comments

  1. 1. Не
    2. Да
    3. Нито един не е ясен (за обществото)
    4. Не

  2. И на четирите въпроса отговорът е Не. Не , не , не.

Leave a Reply

Your email address will not be published.