Владимир Пенев ще подпише три договора за европейско финансиране на ремонти в три училища

Министърът на културата Владимир Пенев и Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, ще подпишат на официална церемония на 5 април три нови договора за европейско финансиране на обща стойност 5,5 млн. лева, по схема за безвъзмездна финансова помощ  „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, съобщиха от Министерството на културата. Церемонията ще се състои от 11:00 часа в сградата на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 109.
Общата стойност на одобрените допустими разходи по проект  „Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков" –  Плевен", е 1,5 млн. лв., по проект  „Реконструкция и организация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на ефективни мерки при ремонт па Национално училище за танцово изкуство  София" – е 1,7 млн. лв., а по проект  „Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) „Константин Кирил Философ” – e 2,2 млн. лева, като стойността на безвъзмездната финансова помощ от ОПРР към Министерство на културата съставлява 100% от общите допустими разходи по проектите.
Реконструкцията и модернизацията за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонтите на училищата кореспондира с един от основните принципи на концепцията за развитие на българското образование и култура – „Равенство” – осигуряване на равен достъп до култура. При реализирането на проектите ще се спазват мерките за енергийна ефективност, които не само ще намалят разходите за отопление, климатизация и вентилация, но ще осигурят подходящи условия за обучение и работа. Изграждането на съоръжения за достъп на лица с увреждания ще спомогне за тяхната интеграция в обществото.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.