Висшият адвокатски съвет с позиция против подслушването на адвокати

Във връзка с публично обсъжданата възможност да бъдат подслушвани или проследявани адвокати, Висшият адвокатски съвет заявява, че подобен дебат е изобщо недопустим.

Това се посочва в декларация на Съвета във връзка с изказване на премиера Борисов по време на заседание на правителството. От стенограмата става ясна, че според премиера подслушването на адвокати би дало възможност на правосъдието да открива укриващи се лица.

Възможността за подобна практика бе критикувана и отхвърлена и от главния прокурор Сотир Цацаров, според когото това би било нарушаване на Конституцията.

В декларацията на Висшия адвокатски съвет се изтъква още, че “всеки опит да се наруши тайната на кореспонденцията между адвокат и клиент минира принципите на справедливия съдебен процес, защитен в Конституцията на Република България и закрепен в Международния пакт за граждански и политически права и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи”.

Тези принципи са създадени в защита на гражданина, а не на адвоката, част са от правото на защита във всяко демократично общество и стриктното им спазване утвърждава върховенството на закона, се изтъква в позицията на Висшия адвокатски съвет.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.