Висшият адвокатски съвет атакува НПК пред КС

Гласуваме електронно, ако съдът реши

Висшият адвокатски съвет сезира Конституционния съд заради над 20 разпоредби в НПК и заради текстове в Закона за собствеността. С промените в НПК бяха  ограничени правата на защита в наказателния процес, а делата за корупция срещу висшия ешелон на властта бяха преместени в специализирания съд, който се превръща в извънреден.  С промените в Закона за собствеността и използването на земеделските земи  бяха въведени с обратна сила нови условия за отдаване под наем и аренда на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд, а именно – само за животновъди, които могат да гарантират определено ниво на гъстота на животни в съответните пасища.

И двете дела вече са образувани, по земеделското дело докладчик е председателят на КС Борис Велчев, професор по наказателно право и бивш главен прокурор, а делото наказателния процес е при професорката по семейно право Цанка Цанкова.

Безспорно и от политическа, и от юридическа гледна точка особен интерес предизвиква искането по промените в НПК заради отчетливо негативните тенденции в ограничаване правата на защита, които той демонстрира, ограничаване на съда за сметка на прокуратурата и ясния стремеж за създаване на извънреден съд на властта.

Над 50 страници е искането на адвокатурата по НПК, атакуваните текстове са повече от 20, като за всеки текст се цитира относимата практика на Конституционния съд и международното право. Основната част от атакуваните текстове са посветени на нови разпоредби в НПК, които директно нарушават базови гаранции за ефективното реализиране на правото на защита в наказателния процес, на очевидно неясни за прилагане текстове, които създават условия за произвол, както и на текстове, които залагат нерешими вътрешни противоречия и са практически неприложими.
На последно място – превръщането на Специализирания наказателен съд в извънреден с прехвърлянето в него на делата за корупция срещу висшите етажи на властта, заедно с гласуваните му привилегии и специален ред за кадруване с последвали промени в Закона за съдебната власт. Тези текстове бяха атакувани и от ВКС миналата седмица и най-вероятно двете дела ще бъдат обединени.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.