Вече ще се изисква висше образование за областните управители и шефовете на агенции

Лицата, назначавани на висши държавни длъжности трябва да имат висше образование. Това е записано в приетите днес на първо четене изменения и допълнения в Закона за администрацията, които бяха подкрепени от 112 депутати. Десет народни представители се въздържаха, а никой не гласува “против”.
Ако проекта бъде подкрепен и на второ четене, изискването за висше образование ще се отнася за постовете на областните управители, заместник -областните управители, заместник-министрите, председателите на държавните агенции, държавните комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции, ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.

Депутатът от БСП Георги Гьоков заяви в изказването си, че е хубаво и изборните длъжности – министър-председател, кметове на общини и кметски наместници да не остават извън обхвата на тази промяна. Методи Андреев от ГЕРБ съобщи, че ще направи предложение между първо и второ четене освен магистърска титла тези лица да имат и три години стаж по професията, декларирана в дипломата.

Парламентът прие на първо четене и втори проект за промени в Закона за администрацията. Създава се възможността за сключване на срочни трудови договори с лица, които да бъдат назначавани на длъжността „сътрудник по управление на европейски програми и проекти“, които да бъдат извън ограниченията на административния борд.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.