Вече има вето на закона за военното разузнаване

Президентът Росен Плевнелиев връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за военното разузнаване, приет от парламента на 1 октомври.

През 2012 г. по предложение на Министерския съвет и с указ на президента длъжността директор на Служба „Военна информация“ не е включена сред длъжностите, за които се изискват висши офицерски звания. Сега приетата разпоредба с промените в закона предвижда, че директор на службата може да бъде само военнослужещ на действителна военна служба с висше военно звание.

Президентът посочва, че няма убедителни аргументи за премахване на възможността тази длъжност да може да се заема от цивилно лице, притежаващо професионален опит в областта на националната сигурност или въоръжените сили и добавя, че от 2012 г. досега тази длъжност е заемана от цивилно лице, което не е възпрепятствало Служба „Военна информация“ да изпълнява поставените й задачи.

На Служба „Военна информация“ са възложени задачи, свързани не само с отбраната на страната, а и с националната сигурност. Една от основните задачи на службата е добиване и анализ на стратегическа разузнавателна информация, необходима както за отбраната на страната, така и за защита на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи, посочва още в мотивите си държавният глава.

Президентът Росен Плевнелиев призовава също така народните представители да обсъдят отново и въведеното изискване професионалният опит за директора на служба „Военна информация“ и на неговия заместник да е придобит само във въоръжените сили или в държавни органи и структури, които осъществяват дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, правоохранителна и охранителна дейност и които са представени в Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.