Вече има обявена процедура по новата ОП “Околна среда 2014-2020”

Вече е факт първата обявена процедура по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ е за финансиране на мерки за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци. Новината съобщи пред медиите министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя изтъкна, че компостиращите съоръжения са необходими във връзка с ангажимента на България да намали количеството на отпадъците. По думите на Василева, вече се работи усилено по изграждане на регионалните системи за управление на отпадъците, тъй като държавата ни е задължена да намали обема на депонирани биоразградими отпадъци с 35%.

Оперативна програма “Околна среда 2014-2020” беше одобрена от Европейската комисия с общ бюджет 3,5 млрд. лева, които ще бъдат насочени към политиката по опазване на околната среда и измененията в климата.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.