Вече има и онлайн карта на екологичните конфликти

Екологично сдружение “За Земята” пусна онлайн първата свободна интерактивна карта на екологичните конфликти и добри практики на български език. Картата представлява постоянно растаща база данни с информация за екологични конфликти и добри практики от страната и света. Към момента има публикувани около 70 случая на екологични конфликта и добри практики от страната и света.

Базата данни дава възможност за търсене и показване на случаи според темата. Това позволява лесно да се видят конфликтните точки по отношение на ядрената енергетика в България – например случая АЕЦ Белене, за истинската цена на който “За Земята” наскоро публикува доклад. Освен това, големият брой казуси, засягащи отпадъците в България, сочи ясно към един от основните проблеми – неефективното използване на ресурсите у нас и липсата на качествено въвличане на обществото при
планиране на големи и потенциално вредни инфраструктурни обекти като регионалните депа за дългосрочно съхранение на отпадъци.

От положителна страна, “За Земята” започна да издирва и картира най-значимите еко центрове в страната, които са отворени за посетители, според режима на посещения на центъра.

Сред най-любопитните случаи, отбелязани на картата, са:

– АЕЦ Музей “Цвендендорф” – първата ядрена централа на Австрия,
затворена след референдум преди пускането й през 1978 г., която днес
е музей, учебен център, място за фестивали и фотоволтаична централа
едновременно. http://map.zazemiata.org/reports/view/4
– Екоимение Обичковци, обитателите на което се стремят към устойчивото,
самодостатъчно съществуане, в хармония с околната среда.
http://map.zazemiata.org/reports/view/14
– Селото на милионерите Хиуаре Базар (Hiware Bazar), Индия.
http://map.zazemiata.org/reports/view/25

Една от най-интересните възможности на картата е, че позволява да изберете дадена точка и да търсите за наличието на екологични проблеми или добри практики в радиус от между 1 км и 100 км (функцията за филтриране по местоположение).

Другата най-важна черта на картата е нейната достъпност. Всеки може да публикува случаи – добри примери за екологосъобразни практики като еко-селища, хранителни кооперативи, фермерски пазари и др., както и екоконфликти като замърсяване, нарушение на защитени зони, конфликти с добивната промишленост, проблеми на градската среда и др.

Българската карта е вдъхновена от международния атлас за екологични конфликти [2] (www.ejatlas.org), създаден благодарение на проекта EJOLT за екологична справедливост, отговорност и търговия, финансиран от Европейския съюз
(http://www.ejolt.org/), в който участва и Екологично сдружение “За Земята”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.