Имаше ли обществено обсъждане на вдигането на заплатите на политическите кабинети?

Без обществено обсъждане, каквото е задължително по Закона за нормативните актове(ЗНА), правителството взе решение в сряда, с което драстично вдигна заплатите на ниво зам.-министри и началници на политически кабинети. Постановлението е прието, без да бъде предварително публикувано в Портала за обществени консултации strategy.bg. 

Вдигането на заплатите става  с промени в постановление №67 от 2010 г., в което за заплатите в бюджетните организации и дейности има определени тавани. Сега те отпадат и заплащането ще се изчислява като процент от основната месечна заплата на министрите.

Така например размерите на основните месечни заплати на заместник-министрите и на началниците на кабинетите на заместник-министър председателите ще бъде 85 на сто от основната месечна заплата на министър. В момента тя е 4032,60 лева. Това означава, че зам.-министрите вече ще получават 3427,71 лева.

Досега заплатата на зам.-министрите варираше от минимум 1027 лева до таван от 1661 лв.

Увеличение ще има и при началника на кабинета на министър-председателя. Тя ще бъде 90 на сто от основната месечна заплата на министър или 3629,34 лв. До момента таванът за тази длъжност беше 1860 лв.

Най-ниско ще е увеличението на заплатите при началниците на кабинетите на министрите – 80 на сто от основната месечна заплата на министър, или 3226,08 лв. Досега те вземаха между 967 лева и 1595 лева.

Според правителството новата методика за изчисление на заплатите ще “поддържа определена йерархия на възнагражденията в контекста на спецификата на функциите им”, а средствата ще се осигуряват в рамките на утвърдените средства за разходи за персонал по съответните бюджети на ведомствата.

Причината за промяната на заплащането е наличието на случаи, при които директори на дирекции взимат заплати по-високи от тези на началниците си. Постановлението ще влезе в сила в деня на обнародването му в Държавен вестник.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.