Възможно е да има редуциране броя на държавните служители

Възможно е да има редуциране на броя на служителите в администрацията. Това заяви заместник министър-председателят Томислав Дончев, съобщи БГНЕС. Дончев подчерта, че в последните месеци всички разговори, свързани с администрацията били свързани с това каква услуга получава гражданинът. Според него това е нормално, защото това е и най-висшата цел. „Следвайки приоритетите, основна цел беше електронизация на регистрите и тяхната свързаност, за да може гражданинът да не влиза в ролята на куриер, обменяйки документи между администрациите. Това се прави, но обемът на работа, не позволява това да бъде свършено за половин година. Вторият акцент беше свързан с това какво получава гражданинът, когато търси услуга, колко бързо става, колко му струва, колко любезно е обслужен“, обясни вицепремиерът. Той поясни, че във всяко административно звено има звена, които се грижат за счетоводството, има юристи, управление на човешките ресурси и други дейности, които са еднотипни за всички администрации. Моделът досега предполага във всяко звено да има отделни структури, които поемат подобни ангажименти. Световната практика обаче показва, че този модел не предполага най-високо качество. „Добрите практики предполагат тези еднотипни дейности за администрацията да бъдат предоставени на центрове, различни от самите администрации. Затова следваме амбициозната програма 2018 г. да пилотираме централизирани или още наречени сподели услуги, където едно звено ще предостави на администрацията, например услуги, свързани с финансите или човешките ресурси. Следваме амбициозната задача в рамките на две години и половина това да бъде практика по отношение на всички администрации“, съобщи Томислав Дончев. „На място е коментарът дали това ще доведе до редуциране на служителите в държавната администрация. Изследвахме детайлно опита на другите страни. Практиката показва, че е напълно възможно и нормално като резултат от този процес, част от хората, които работят особено в общите администрации, да се окажат излишни. Практиката в другите държави е предвид нови възникнали функции в администрацията те да бъдат преквалифицирани и премествани на друга работа“, каза вицепремиерът. Дончев бе категоричен, че ако процесът предполага тези функции, които досега са уреждани децентрализирано да бъдат изпълнявани от по-малко хора, те ще бъдат изпълнявани от по-малко хора. „В този смисъл възможно е да има редуциране на броя на служителите. При всички случаи е сто процента сигурно, че разходите за издръжка на самите администрации трябва да намалеят“, подчерта вицепремиерът.

Със сигурност ще има икономия на средства и редуциране на служители. Колко точно е много рано да се каже, допълни Томислав Дончев. От друга страна той коментира и темата за състоянието, начина на управлението и стопанисване на ведомствените почивни бази на държавната администрация. Дончев обясни, че и при тях трябва да бъде въведен ред. В голямата част от тях е осигурен достъп и за останалите граждани, а не само за служителите на администрацията. „Остават, обаче големите въпроси – какви са финансовите резултати от стопанисването и поддръжката на тези бази, а те са недобри и повечето от тях трупат загуба. Трябва ни ясна концепция за управление на тази собственост“, посочи Томислав Дончев. От думите му стана ясно, че няма централизирана система за резервации в държавните станции, а в повечето от тях мениджмънтът е много далеч от високите стандарти, които имал българският туристически бранш. „Трябва да бъде въведен ред и следващата година да има ясна насока какво точно правим. Ако намерим една лошо работеща база, ще и сменим ръководството, и нещата ще се подобрят. Моделът е грешен. Как може една почивна станция да няма стимул да има повече посетители и да въвежда повече приходи. Този модел ще се смени“, подчерта вицепремиерът. Над 100 са почивните бази, които са стопанисвани от държавната администрация. От своя страна постоянният представител на Световната банка за България Тони Томпсън коментира, че банката може да предложи модерни услуги, свързани с познанието и начинът, по който те могат да бъдат приложени, за да се помогне на публичната администрация да функционира по-ефикасно. „Готови сме да подкрепяме правителството за всеобхватна административна реформа“, допълни Томпсън. Томислав Дончев и Тони Томпсън представиха проекта „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация“ в Министерски съвет. Основна цел на проекта е подобряването на ефективността в работата на администрацията, постепенното й освобождаване от технически и спомагателни функции, фокусирането й върху ключови дейности и политики. Две пилотни звена за споделени услуги в областта на управлението на човешките ресурси и финансово-счетоводните дейности ще заработят до края на 2018 г. в централната администрация, а до 2020 г. Стратегията за модернизация на администрацията предвижда тези звена да бъдат 10. Проектът предвижда разработването на анализ на обектите с представителни и социални функции, собственост на държавната администрация, и предложения за подобряване на модела за тяхното стопанисване и управление.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.