Във ВМЗ ще има изнесена трудова борса

Агенцията по заетостта предлага във „ВМЗ” Сопот на 26 и 27 февруари да се проведе трудова борса, става ясно от сайта на Министерство на труда и социалната политика. Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта са ангажирани с последващата трудова реализация на работниците от „ВМЗ” Сопот след освобождаването им от работа. На 16 януари 2013 г. по инициатива на министъра на труда и социалната политика е проведено извънредно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество в Областна администрация – Пловдив. Агенцията по заетостта изготви план за действие при извършване на уволнения на работници и служители от „ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот. До момента в постоянните и мобилните приемни са информирани и консултирани 1341 лица. Предвидена е възможност за работодателите от региона да кандидатстват за разкриване на 3866 бр. субсидирани работни места, от които 2 766 бр. по програми и мерки за обучение и заетост, съгласно НПДЗ 2013 г.

Анкетирани са 225 работодатели, които са заявили готовност за разкриване на 361 работни места за други професии (машинен оператор в шевното производство, сервитьори, бармани, сладкари, готвачи, строителни работници, автомонтьори, шофьори, мебелисти, химици, инженери и др.).

Изпълнителният директор на „Радомир Метал Индъстрийз” АД – гр. Радомир е предложил да назначи 21 специалисти в на машиностроенето.

Общините Сопот и Карлово – в готовност да наемат общо 500 човека на работа по схема „Подкрепа за заетост” на ОП „РЧР”.

По Проект „Шанс за работа-2013 г” от НПДЗ през 2013 г. е подадена заявка от КНСБ-Пловдив за обучение на 15 болногледачки с възможност за стажуване.

Започна информиране и консултиране на безработни лица по Проект „Подобряване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени професионални и ключови компетентности” /обучение в клоновете на ДП БГЦПО/.

До 21 февруари 2013 г. в Дирекция „Бюро по труда” са регистрирани 411 освободени от ВМЗ-Сопот лица. Голяма част от работниците са предпочели да получават обезщетения за безработица. От Дирекция „Бюро по труда”-Карлово е направено предложение до ръководствата на завода и синдикатите за провеждане на трудова борса на 26-27 февруари 2013 г. На трудовата борса ще присъстват работодатели от региона и страната с готовност за наемане на освободените работници.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.